Štafetová                                ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY                  2019  

    v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku                   pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

 365 dní - presne toľko trvala modlitbová reťaz Adorácie rodín za rodiny, ktorá od 1. januára do       31. decembra 2019 prepájala všetky kúty Slovenska (vrátane Prahy). V bázni a vďake sme            modlitbovú štafetu ukončili 31. 12. 2019 - symbolicky na tom istom mieste, kde Adorácia                                           1. januára 2019 odštartovala - v kaplnke Rodinkova.                                                                                                                                                                                                             Ďakujeme všetkým, ktorí mali pre tento projekt otvorené srdcia. 
Nech Pán hojne žehná všetky rodiny Slovenska! 💛


Chcem(e) sa zapojiť do Adorácie

Ak máte túžbu zapojiť sa do adorácie hodinovou modlitbou,  
čítajte ďalej...

      Chcem(e) pomôcť s prípravou

Ak máte túžbu, aby adorácia počas jedného dňa v roku 2019 prebehla
aj vo vašej farnosti,
čítajte ďalej...

Chceme byť s Ním...


Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, 
povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh.
Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie: 
byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami...
Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.

On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje
v radostiach i námahách.

Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 
Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova


Podrobnejší popis k mape nájdete TU.


Každý veľký projekt si zaslúži dobrý plán... 

Aj Vaše manželstvo!


Kontakt na organizátorov
Adorácie rodín za rodiny 2019

Michaela Nemcová 
Koordinátorka pre kontakt s farnosťami
0911 911 750 
michaela.nemcova@rodinkovo.sk

Petra Debreczényiová
Koordinátorka pre kontakt s rehoľami 
0911 911 790 
petra.debreczenyiova@rodinkovo.sk


Familiae Locum - Rodinkovo n.o.
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Rodinkovo - Dom prijatia pre rodiny
Belušské Slatiny 1941, 018 61 Beluša

+421 911 911 780