Štafetová                            ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY          2019  
    v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku                   pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

                                                               Dnes 24. augusta 2019                                                                                             sa celoročná štafetová Adorácia rodín za rodiny opäť presúva                                   do farnosti Banská Štiavnica

           Svoju ochotu vzdať chválu a vďaku nášmu Pánovi prejavili a Božie milosti pre svoje rodiny a  rodiny na celom Slovensku budú dnes vyprosovať:

rodina Červenáková
rodina Chovanová
rodina Dudáková
rodina Garaiová
rodina Halajová
rodina Ivaničová
rodina Kaníková
rodina Kissová
rodina Labudová
rodina Lašáková
rodina Maruniaková
rodina Melicherčikova
rodina Michalská
rodina Mravcová
rodina Pecniková 

              Zajtra, 25. augusta sa štafetová modlitba presúva do Nitry.

   Celý  harmonogram adorácií na najbližšie obdobie nájdete v  časti  KALENDÁR.


Chcem(e) sa zapojiť do Adorácie

Ak máte túžbu zapojiť sa do adorácie hodinovou modlitbou,  
čítajte ďalej...

      Chcem(e) pomôcť s prípravou

Ak máte túžbu, aby adorácia počas jedného dňa v roku 2019 prebehla
aj vo vašej farnosti,
čítajte ďalej...

Chceme byť s Ním...


Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, 
povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh.
Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie: 
byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami...
Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.

On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje
v radostiach i námahách.

Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 
Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova


Podrobnejší popis k mape nájdete TU.

Spoločne sa modlíme aj za úspešnú prípravu,  priebeh a misiu Národného pochodu za život 2019.  

Prosme, aby sa každá rodina stávala čím bezpečnejším a láskyplnejším  miestom pre vznik nového ľudského života, jeho rast aj ochranu pred každým nebezpečnstvom, ako aj miestom, kde sa každý cíti prijatý a milovaný od počatia až po prirodzenú smrť.

Kontakt na organizátorov
Adorácie rodín za rodiny 2019

Michaela Nemcová 
Koordinátorka pre kontakt s farnosťami
0911 911 750 
michaela.nemcova@rodinkovo.sk

Petra Debreczényiová
Koordinátorka pre kontakt s rehoľami 
0911 911 790 
petra.debreczenyiova@rodinkovo.sk


Familiae Locum - Rodinkovo n.o.
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Rodinkovo - Dom prijatia pre rodiny
Belušské Slatiny 1941, 018 61 Beluša

+421 911 911 780