Farnosť Bardejov

2. január 2019

Začiatok adorácie:
8.00

Ukončenie adorácie:
20.00 (s Eucharistickým požehnaním)

Miesto konania adorácie:                                                                                                                        Bazilika sv. Egídia

Koordinátori:
rodina Jurčišinová, tel.: 0915 644 206, email: slavkojurcisin@centrum.sk 


Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej  farnosti svojou  prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny
od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť  sa vo vďake a oslave nášho Pána
a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!