Bytča 

3. január 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                                     8.00 hod

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       20.00 hod

Miesto konania adorácie:                                                                                                                         farský kostol Bytča

Koordinátori:                                                                                                                                              rodina Kľúčiková   tel: 0907 657 325   email: martinklucik77@gmail.com


Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny
od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána 
a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!