Farnosť Bánovce nad Bebravou

8. január 2019

Začiatok adorácie:
8.00

Ukončenie adorácie:
20.00 

Miesto konania adorácie:
farnosť Bánovce nad Bebravou, kostol Najsvätejšej Trojice

Koordinátori:
rodina Machálová, tel.: 0948 664474 , email: d.machalova@centrum.sk 

 

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny
od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána 
a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!