Farnosť Sv.Rodiny - Košice, Furča

23. január 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                                 8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                            20.00 (s Eucharistickým požehnaním)

Miesto konania adorácie:                                                                                                                       Farnosť sv. Rodiny, Košice Furča

Koordinátori:                                                                                                                                     rodina Olšavská, tel.: 0904889487, email: jozef.olsavsky@gmail.com

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!