Turzovka

    6. Marec 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                                 8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                        Turzovka, kostol Nanebovzatia Panny Márie                                                                                          

Koordinátori:                                                                                                                                           , pani Vyšinská tel: '0918682074    email: b.vysinska@gmail.com
                                                                                                                         

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!