Kežmarok

11. Jún 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             6.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       16.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                          Mariánsky kostol (Pavlínsky), Kežmarok           

Koordinátori:                                                                                                                                              rodina Ksiažeková   tel: 0902 524 992    email: ksiazekm@stonline.sk                              

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 6.00 do 16.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!