Krásno nad Kysucou

5. Júl 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             12.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      24.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                        Krásno nad Kysucou

Koordinátori:                                                                                                                                              rodina Polačková   email: bpolackova@oadmj.sk     tel: 0949 423 582

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!