Bratislava, kostol sv. Ladislava

26. August - 1. September 2019


Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!