Dubnica nad Váhom

11. September 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                                   o 6.30 hod. sa slúži sv. omša a po nej začne adorácia

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00 hod.

Miesto konania adorácie:                                                                                                                Dubnica nad Váhom, kostol sv. Jakuba                                                                        

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Kovačiková   email: kovacikova.bozena@gmail.com   tel: 0902 082123 
                                                                                                                           

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!