Levoča

16. September 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                              07.00 hod. (o 6.00 hod ranná sv. omša - po nej začne adorácia)

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       19.00 hod.

Miesto konania adorácie:                                                                                                                Levoča, Bazilika sv. Jakuba                                                                           

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Kokoruďová   email:  kokorudovae@gmail.com  tel: 0944 250 418
                                                                                                                           

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!