Drienovská Nová Ves

17 November 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                kostol Najsvätejšej Trojice, Drienovská Nová Ves                                                                                  

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Mošková   email: eva.mosko@gmail.com 

                                                                                                                           

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie. 

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!