Streženice

24. November 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             8.30 hod. (sv. omšou), samotná adorácia začne o 9.15 hod.

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                              Streženice                                                                                              

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Rudincová   email: majo.rudinec@gmail.com tel: 0948 502 474       

                                      

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

                                                     NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!