Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

29. November 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                              Spojenená škola sv. Františka Assiského Malacky                                                                                                                                                                                                                                    Koordinátor:                                                                                                                                            p. Masarovič   email: daniel.masarovic@gmail.com  tel: 0917 350 117                                                                                                         

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY    

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín svojou prítomnosťou a zotrvať pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

                                                     NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!