ZŠ Matky Alexie, Bratislava

03. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                        školská kaplnka ZŠ Matky Alexie, Bratislava                                                                             

Koordinátori:                                                                                                                                           sr. Stanislava  email:  tel:
                                                                                                                           

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín na pôde školy, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!