Centrum pre rodinu, Trenčín
06. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                                  6. december 2019 o 18.00 hod večer

Ukončenie adorácie:                                                                                                                              7. december 2019 o 7.00 hod ráno

Miesto konania adorácie:                                                                                                                        Centrum pre rodinu, Trenčín                                                                          

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Chromiaková  email: gabriel.chromiak@cprtrencin.sk                                                                                                                           

Prosím neprehliadnite: Ide o nočnú adoráciu v čase od 18.00 hod - 7.00 hod.

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín v Centre pre rodinu, Trenčín svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 18.00 hod večer do 7.00 hod ráno, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!