Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa   Žilina

10. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             8.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                              Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina                                                                              

Koordinátori:                                                                                                                                        vdp. Martin Danišek    email: czszaymusa@gmail.com                                                            

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY.

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín na pôde školy, ozvite sa prosíme koordinátorovi, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie alebo vyplňte túto návratku:

                                                    NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!