ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava

12. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             9.00

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       15.00

Miesto konania adorácie:                                                                                                                    školská kaplnka ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava                                                        

Koordinátori:                                                                                                                                            sr. Mária  email: katarina.tothova@americi.sk                   

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín na pôde školy, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!