Varín

18. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                              7.00 hod

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00 hod

Miesto konania adorácie:                                                                                                               farský kostol Varín                                                                                         

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Beniačová  email: rudolf.beniac@gmail.com  tel:                                                                      

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

                                                    NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!