Cirkevná ZŠ sv. Gorazda           Námestovo

19. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                            08.00 hod

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00 hod

Miesto konania adorácie:                                                                                                              školská kaplnka CZŠ sv. Gorazda, Námestovo                                                                              

Koordinátori:                                                                                                                                        pani riaditeľka Kurtulíková  email:  tel:                                                                      

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY.

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín na pôde školy, ozvite sa prosíme koordinátorovi, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie alebo vyplňte túto návratku:

NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!