Zvolenská Slatina
20. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                            08.00 hod

Ukončenie adorácie:                                                                                                                      20.00 hod

Miesto konania adorácie:                                                                                                               farský kostol Zvolenská Slatina                                                                                 

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Hroncová                                                                       

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

                                                    NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!