Žilina Vlčince

30. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                               7.00 hod

Ukončenie adorácie:                                                                                                                            17.15 hod (o 17.30 sv. omša)

Miesto konania adorácie:                                                                                                                farský kostol Žilina Vlčince                                                       

Koordinátori:                                                                                                                                        rodina Duhárová   email: duharigor@gmail.com tel: 0904 962 717                                                                                                                       

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín vo vašej farnosti svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie, alebo priamo vyplňte túto návratku a koordinátori sa vám ozvú.

                                                    NÁVRATKA

Táto elektronická návratka je k dispozícii aj pre vás, ktorých oslovili koordinátori osobne a chcete potvrdiť vašu účasť na adorácii.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!