Adorácia rodín za rodiny v TV LUX            

Vo štvrtok, 4. apríla 2019 sa štafeta celodennej modlitby Adorácie rodín za rodiny presunula do Televízie LUX. Veľmi sa tešíme, že sa touto cestou do modlitby, ktorej spoločným úmyslom je spojiť sa v modlitbe za rodiny Slovenska, mohli zapojiť aj tí, ktorým to inak zdravotné či iné dôvody nedovoľujú.

Celodenná modlitba sa začala sv. omšou o 7.00 hod ráno a bola ukončená spoloč. adoráciou o 20.20 hod. Počas dňa  televízia odvysielala v priamom prenose modlitbu posvätného ruženca v štyroch živých vstupoch.        

Upútavka k Adorácii rodín za rodiny na TV LUX

Ďakujeme všetkým, ktorí sa touto cestou zapojili do modlitieb za naše rodiny!

 K Adorácii rodín za rodiny v TV LUX nás 1. apríla 2019 v relácii Doma je doma pozval duchovný správca Rodinkova a "otec" iniciatívy Adorácia rodín za rodiny - o. Roman Seko.  Pozvanie tiež prijali manželia Mikušovci z Bratislavy, z farnosti Miletičova, ktorí sa v relácii podelili o skúsenosti s koordináciou adorácie vo svojej farnosti,

Záznam relácie