Chcem(e) zapojiť našu farnosť

Pomoc s organizáciou adorácie vo vašej farnosti

Sme vďační, že máte záujem pomôcť s prípravou a koordináciou adorácie rodín za rodiny vo vašej farnosti ako rodina, ako jednotlivec či ako spoločenstvo v spolupráci s vašim kňazom počas vybraného termínu (jedeň deň v roku od 8.00 do 20.00). Veríme, že spoločne budeme mať účasť na veľkej misii.

Hlavnou úlohou manželského páru resp. jednotlivca (mladého dospelého človeka, rodiča, vdovca-vdovy, rehoľníka...), ktorý sa rozhodne vstúpiť s nami do tejto spolupráce bude:

  1. Komunikovať s kňazom vo farnosti ohľadom možnosti uskutočniť v roku 2019 počas jedného dňa 12-hodinovú adoráciu od 8.00 do 20.00 vo farskom či filiálnom kostole alebo v inej kaplnke, ktorá sa nachádza vo farnosti.
  2. Po súhlase kňaza osloviť ďalších 12 rodín vo svojej farnosti, aby prišli stráviť jednu hodinu v Ježišovej prítomnosti pred Eucharistiou v ich farskom kostole osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorého si nájdu podľa pravidiel uvedených vyššie.
  3. Nájsť "kustóda" - strážcu, ktorý celý deň strávi v mieste konania adorácie, privíta rodiny, ktoré sa budú po hodine striedať a poďakuje im. Bude tiež priravený "strážiť" Eucharistiu v prípade, že by niekto na svoj hodinový termín z nejakého nepredvídaného dôvodu neprišiel.
    Takýmto "kustódom" môže byť niekto z rodiny koordinátora alebo pán kostolník či iný obetavý človek z farnosti, ktorého koordinátor poprosí o túto službu.
    V službe "kustóda" sa môžu vystriedať aj 2-3 zodpovední ľudia po štyroch rep. šiestich hodinách, ktorí si vzájomne odovzdajú službu.
  4. Prijať od nás a odovzdať "kustódovi" materiály na adoráciu pre adorujúcich (modlitby, texty zo Svätého Písma, spoločné úmyslu a pod.), ktoré v Rodinkove pripravíme. Niektoré materiály možno bude potrebné vytlačiť doma, ak budete mať k dispozícii tlačiareň.

Ak sa rozhodnote pomôcť vo Vašej farnosti s prípravou adorácie, skôr ako by ste oslovili Vášho kňaza, je potrebné získať od nás návrh termínu pre Vašu farnosť! Ten Vám zašleme obratom po vyplnení tohto formulára: