Chcem(e) sa zapojiť 

Myšlienkou štafetovej modlitby Adorácie rodín za rodiny je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala nepretržitá 12-hodinová adorácia (8.00 - 20.00 hod) v nejakej inej farnosti/reholi na Slovensku so spoločným úmyslom modliť sa za rodiny.

Ak chcete podpriť iniciatívu Adorácie rodín za rodiny, môžete tak urobiť (zapojiť sa) dvoma spôsobmi:

1) Účasťou na hodinovej modlitbe v rozmedzí od 8.00 do 20.00 - počas roka 2019 by Adorácia rodín za rodiny mala/mohla prebiehať aj vo Vašej farnosti resp. v blízkom okolí. Aktuálny prehľad zapojených i plánovaných farností nájdete na našej adoračnej mape, ktorú priebežne aktualizujeme. 

Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať s ďalšími informáciami a dohodneme si s Vami konkrétnu hodinu priamo alebo prostredníctvom koordinátora vo farnosti, kde bude adorácia prebiehať najbližšie k vám.

Dôležité je, aby vaša rodina mala túžbu na chvíľu sa zastaviť a vyznať Pánovi, že sa pred Ním skláňate, chcete ho chváliť a dovoliť Mu, aby viedol a žehnal vašu rodinu. Môžete to urobiť nasledovne:

1. môžete ísť na adoráciu všetci spolu ako rodina; 

2. môžete sa tiež dohodnúť, kto z vašej rodiny na adoráciu pôjde ako zástupca,  ktorý sa s ostatnými členmi rodiny v príhodnom čase podelí s tým, čo s Pánom pri tomto zastavení zažil;  

3. môžete o zastúpenie poprosiť aj niekoho zo širšej rodiny (napr. bratranca, ktorý má práve prázdniny, či nezamestnaného strýka alebo tetu alebo tiež niektorého zo starých rodičov na penzii...), ktorého poprosíte aby sa pred Pánom modlil za vás a vo vašom mene aj za všetky rodiny Slovenska počas jednej hodiny adorácie, ktorú si takýmto spôsobom vezme na starosť.  

2) Prípravou a koordináciou Adorácie rodín za rodiny vo vašej farnosti v spolupráci s Vašim kňazom môžete priniesť Adoráciu rodín za rodiny aj do Vašej farnosti a pokryť tak jeden "štafetový deň" v roku 2019, prečítajte si AKO NA TO?