Ďakujeme za Vašu účasť!

Ďakujeme všetkým farnostiam a rehoľným spoločenstvám, ktoré sa pripojili ku štafetovej Adorácii rodín za rodiny. Nech ich verná prítomnosť pred Pánom otvorí cestu Božieho požehnania a Jeho dobier pre všetky rodiny na Slovensku.

                                                                                                                                        JANUÁR 2019

Farnosti: Bardejov, Bytča, Trebišov, Hubošovce, Dvorianky, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica - Fončorda, Banská Bystrica Radvaň, Banská Bystrica - Sásová, Bernolákovo, Budča, Horné Orešany, Humenné, Bratislava Vrakuňa, Beluša, Beňadovo, Levice - Rybníky, Čadca Kýčerka, Kobyly, Košice Furča (farnosť Sv. rodiny), Nové Zámky, Podhájska Svätuša, Tvrdošín, Šamorín, Kluknava, Pruské, Bratislava - Devínska Nová Ves 

Rehoľné spoločenstvá: Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Nitra; Kongregácia Notre Dame - Kanonistky sv. Augustína Malacky; Inštitút Panny Márie Pomocnice - Saleziánky, Rožňava; Misijná Kongregácia služovníc Ducha Svätého, Ivanka pri Nitra

                                                                                                                                                FEBRUÁR 2019 

Farnosti: Bratislava Karlova Ves, Ilava, Bratislava Petržalka Lúky, Kaplnka Dominika Savia, "Mamateyka" , Bratislava Ružinov, Alžbetin Dvor, Bratislava Vajnory, Piešťany, Bratislava Dlhé Diely, Bratislava Dúbravka, Trnava - kostol u Jezuitov; Bratislava - Panny Márie Pomocnice Kresťanov (Miletička); Bratislava Rača; Dom Útechy Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - farnosť sv. Rodiny, Bratislava Kramáre, Stropkov, Sabinov, Považská Bystrica - farnosť sv. Rodiny, Varín, Košice - farnosť Božej Múdrosti, Prečín, Brvnište (farnosť Papradno)

Rehoľné spoločenstvá: Brezno - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Senec - Kongregácia Notre Dame, Kanonisty sv. Augustína, Ružomberok - Generalát Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok; Hlohovec - Rehoľa menších bratov Františkánov, Detva - kláštor Bosých Karmelitánok

MAREC 2019

Farnosti: Sihelné, Tri Hôrky - Košice, Beladice, Lietava, Turzovka, Domaniža, Bratislava Lamač, Brodzany, Cífer, Cígeľ, Kmeťovo, Martin, Moravany nad Váhom, Mojtín, Lendak, Drahovce, Partizánska Ľupča, Nová Baňa, Dedinka, Myjava

Rehoľné spoločenstvá: Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa - Partizánske, Kongregácia školských sestier sv. Františka - Lubochňa, Rehoľa menšich bratov františkánov - Prešov, Saletíni - Chrenovec-Brusno;