Kalendár adorácie

Po kliknutí na konkrétnu farnosť resp. miesto adorácie sa vám zobrazia dalšie informácie, ktoré priebežne aktualizujeme na základe komunikácie s jednotlivými koordinátormi. 


ĎAKUJEME týmto farnostiam, filiálkam a rehoľným spoločenstvám za účasť na Adorácii rodín za rodiny 2019 v mesiacoch január - september


                        

DECEMBER 2019 

12. december - Trenčín Orechové

                           ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava

13. december - Rovensko

14. december - Veľký Biel

15. december - Strážske

16. december - Trnava Kopánka

17. december - Turany

18. december - Varín

19. december - Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, Námestovo

20. december - Zvolenská Slatina

21. december - Ilava

22. december - Teplička nad Váhom

23. december - Žilina Brodno

24. december - voľný termín pre vašu farnosť

25. december - voľný termín pre vašu farnosť

26. december - voľný termín pre vašu farnosť

27. december - Báhoň

28. december - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Košice

29. december - Oravský Biely Potok

30. december - Žilina Vlčince

31. december - Rodinkovo