Kalendár adorácie

Po kliknutí na konkrétnu farnosť resp. miesto adorácie sa vám zobrazia dalšie informácie, ktoré priebežne aktualizujeme na základe komunikácie s jednotlivými koordinátormi. 


ĎAKUJEME týmto farnostiam, filiálkam a rehoľným spoločenstvám za účasť na Adorácii rodín za rodiny 2019 v mesiacoch január - september


                        

NOVEMBER 2019

17. november - Terany

                          Drienovská Nová Ves

18. november Služobnice Ducha svätého ustavičnej Poklony, Nitra

19. november - Giraltovce

20. november - Stupava

21. november - ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen

22. november - Oravský Biely Potok

23. november - Košice KVP

24. november - Streženice

25. november - Ilava

26. november - Stará Turá

27. november - Čaklov

28. november - Topoľčany

29. november Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky 

30. november - Čadca - Milošová

DECEMBER 2019 

1. december - Spišská Teplica

2. december - Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice 

3. december - voľný termín pre vašu farnosť

4. december - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 

5. december - Mojzesovo

6. december - Centrum pre rodiny, Trenčín

7. december - Kuchyňa

8. december - Lemešany

9. december - Rajecké Teplice

10. december - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina

11. december - Stropkov

12. december - Trenčín Orechové

13. december - Rovensko

14. december - Veľký Biel

15. december - Strážske

16. december - Trnava Kopánka

17. december - Turany

18. december - Varín

19. - 20. december - voľné termíny pre vašu farnosť

21. december - v jednaní

22. december - voľný termín pre vašu farnosť

23. december - Žilina Brodno

24. - 26 december - voľné termíny pre vašu farnosť

27. december - Báhoň

28. december - Oravský Biely Potok

29. december - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Košice

30. december - Žilina Vlčince

31. december - Rodinkovo