Kalendár adorácie

Po kliknutí na konkrétnu farnosť resp. miesto adorácie sa vám zobrazia dalšie informácie, ktoré priebežne aktualizujeme na základe komunikácie s jednotlivými koordinátormi. 


ĎAKUJEME týmto farnostiam, filiálkam a rehoľným spoločenstvám za účasť na Adorácii rodín za rodiny 2019 v mesiacoch január - august


                   

SEPTEMBER 2019

14. september: Cigeľ

15. september: Vígľašská Huta- Kalinka

16. september: Levoča

17. september: voľný termín pre Vašu farnosť

18. september - Lokca

19. september - Prešov, Kráľovnej Pokoja

20. september - Hloža

21. september - Kysucké Nové Mesto

22. september - Dolný Moštenec

23. september - Radošovce

24. september - Nimnica

25. september - Nová Dedina

26. september - Žilina Hájik

27. september - Záhradné

28. september - Zuberec

29. september - Dudince

30. september - Belá nad Cirochou (Cirkevná ZŠ sv. Petra a Pavla)                 

OKTÓBER 2019 

1. október - voľný termín pre vašu farnosť

2. október - Banská Bystrica, Sásová

3 október - Nitra Kalvária

4. október - Nitra Chrenová

5. október - Veličná

6. október - Premonštrátky, Trnava

7. október - Podolínec

8. október - Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava                                                              

9. október - Katolícka spojená škola, Nové Zámky

10. október - Nová Bystrica 

11. október - Zvolen Sekier

12. október - Markušovce

13. október - Okoličné, Kongregácia školských sestier sv. Františka

14. október - Miloslavov - Alžbetin Dvor 

15. október Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča 

16. október - ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená 

17. október - Rožňava 

18. október - Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava

19. október - Rudina

20. október - Viničné 

21. - 23. október - voľné termíny pre vašu farnosť

24. október - Ťapešovo

25. október - Bošany

26. október - Močenok

27. október - Šaštín, Pavlíni

28. október - Skároš

29. október - Prešov Sekčov

30. október - Horné Srnie

31. október - Prievidza

NOVEMBER 2019

1. november - voľný termín pre vašu farnosť

2. november - Rajec

3. - 5. november - voľné termíny pre vašu farnosť 

6. november - SZŠ Márie Terézei Schererovej Ružomberok 

7. november - Senec

8. november - voľný termín pre vašu farnosť

9. november - Košice Myslava

10.  november - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Ružomberok

11. november - Uzovské Pekľany

12. november voľný termín pre vašu farnosť

13. november - Slovenská Nová Ves

14.-15.  november - voľné termíny pre vašu farnosť

16. november - Prešov Sekčov, GK farnosť

17.-23. november - voľné termíny pre vašu farnosť

24. november - Streženice

25.-29. november - voľné termíny pre vašu farnosť

30. november - Milošová