Kalendár adorácie

Po kliknutí na konkrétnu farnosť resp. miesto adorácie sa vám zobrazia dalšie informácie, ktoré priebežne aktualizujeme na základe komunikácie s jednotlivými koordinátormi. 


ĎAKUJEME týmto farnostiam a rehoľným spoločenstvám za účasť na Adorácii rodín za rodiny 2019 v mesiaci január jún


                   

JÚL 2019

16. júl: Klin

17. júl: Žilina Solinky

18. júl: Rodinkovo 

19. júl: Nemčiňany

20. júl: Horný Vadičov

21. júl: Trnava, Premonštrátky

22. júl: Kysucké Nové Mesto

23. júl: Trenčín - Juh

24. júl: Hruštín

25. júl: Manželské Stretnutia, Banská Bystrica

26. júl : Manželské Stretnutia, Banská Bystrica 

27. júl: Oravská Polhora 

28. júl: Žilina Solinky

29. júl: Ľubotín

30. júl: Kunerád

31. júl: Dlhé Klčovo


AUGUST 2019

1. august: Majcichov

2. august: Očová

3. august: Likavka

4. august: Dom útechy, Bratislava

5. august: Hniezdne

6. august: Nedožery - Brezany

7. - 12. august - voľné termíny pre vašu farnosť

13. august: Liptovský Hrádok

14. - 23. august - voľné termíny pre vašu farnosť

24. august: Banská Štiavnica

25. - 31. august: voľné termíny pre vašu farnosť

V mesiacoch AUG-DEC 2019 je veľká väčšina dní stále neobsadených. Budeme sa tešiť Vášmu záujmu pripojiť sa k Adorácii rodín za rodiny!

CHCEM PRIHLÁSIŤ SVOJU FARNOSŤ DO ADORÁCIE RODÍN ZA RODINY.