Kalendár adorácie

Po kliknutí na konkrétnu farnosť resp. miesto adorácie sa vám zobrazia dalšie informácie, ktoré priebežne aktualizujeme na základe komunikácie s jednotlivými koordinátormi. 


ĎAKUJEME týmto farnostiam, filiálkam a rehoľným spoločenstvám za účasť na Adorácii rodín za rodiny 2019 v mesiacoch január - september


                        

OKTÓBER 2019                                                     

23. október - Polomka

24. október - Ťapešovo

25. október - Bošany

26. október - Močenok

27. október - Šaštín, Pavlíni

28. október - Skároš

29. október - Prešov Sekčov

30. október - Horné Srnie

31. október - Prievidza

NOVEMBER 2019

1. november - Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, Vrícko

2. november - Rajec

3. november - Čáry

4. november - Partizánska Ľupča

5. november (utorok) - voľný termín pre vašu farnosť

6. november - SZŠ Márie Terézie Schererovej Ružomberok 

7. november - Senec

8. november - Polomka

9. november - Košice Myslava

10.  november - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Ružomberok

11. november - Uzovské Pekľany

12. november - Kuchyňa

13. november - Slovenská Ves

14. november (štvrtok) - voľný termín pre vašu farnosť

15. november - Trstené pri Hornáde

16. november - Prešov Sekčov, GK farnosť

17. november - Terany

18. november (pondelok) - voľný termín pre vašu farnosť

19. november - Giraltovce

20. november - Stupava

21. november - ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen

22. november - Oravský Biely Potok

23. november - Košice KVP

24. november - Streženice

25.-27. november (pon - str) - voľné termíny pre vašu farnosť

28. november - Topoľčany

29. november (piatok) - v jednaní

30. november - Milošová

DECEMBER 2019 

1. december - Spišská Teplica

7. december - Kuchyňa

5. december - v jednaní

8. december - Lemešany

12. december - Trenčín Orechové

14. december - Veľký Biel

17. december - Turany

23. december - Žilina Brodno

29. december - Kongregácia školských sestier sv. Františka, Košice

30. december - Žilina Vlčince

Všetky ostatné decembrové termíny sú voľné pre Vašu farnosť/rehoľné spoločenstvo...