Kontakt

Michaela Nemcová
Koordinátorka pre kontakt s farnosťami
0911 911 750
michaela.nemcova@rodinkovo.sk

Petra Debreczényiová
Koordinátorka pre kontakt s rehoľami
0911 911 790
petra.debreczenyiova@rodinkovo.sk

Adorácia rodín za rodiny 2019 sa realizuje pod záštitou: 

Familiae Locum - Rodinkovo, n. o.

so sídlom J. Kalinčiaka 1,
010 01 Žilina

+421 911 911 780