Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul   Levice

02. December 2019

Začiatok adorácie:                                                                                                                             06.00 hod.

Ukončenie adorácie:                                                                                                                       18.00 hod.

Miesto konania adorácie:                                                                                                              školská kaplnka, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice                                               

Kordinátori:                                                                                                                                         pani Lieskovská   tel: 0903 840 843                                                                                                                           

Prosím neprehliadnite: PRIHLASOVANIE NA HODINOVÚ MODLITBU JE K DISPOZÍCII IBA PRE RODINY ŽIAKOV a PERSONÁL ŠKOLY     

Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín na pôde školy, ozvite sa prosíme koordinátorom, na niektorý z kontaktov uvedených vyššie.

Ďakujeme za vašu ochotu zjednotiť sa vo vďake a oslave nášho Pána a v prosbe o požehnanie a ochranu našich rodín!