Mapa adoračnej štafety

Slovensko 2019

Modré značky označujú farnosti, resp. obce ktoré sa rozhodli zapojiť do adorácie pod vedením svojho kňaza resp. v spolupráci a rehoľným domom, ktorý sa vo farnosti nachádza. V týchto farnostiach resp. rehoľných domoch už máme potvrdený dátum adorácie.

Žltými značkami sú označené farnosti, resp. miesta, kde je aspoň jedna rodina ochotná pomôcť s prípravou adorácie, ešte však neprebehla komunikácia s kňazom či rehoľným spoločenstvom alebo práve prebieha. Dátum  adorácie v týchto farnostiach zatiaľ nemáme potvrdený.

Nahliadnite aj pod mapu pre viac informácií :)

Ak vás myšlienka adorácie rodín za rodiny oslovila a chcete sa do nej v roku 2019 zapojiť na jednu hodinu vo vašej farnosti alebo v blízkom okolí, dajte nám to prosím vedieť čím skôr:
Ak ste vašu farnosť nenašli označenú na mape a máte túžbu, aby sa aj ona na jeden deň v roku 2019 zapojila do celoročnej štafety adorácie rodín za rodiny, prečítajte si viac informácií a dajte nám to prosím vedieť hneď teraz: