Vaše Ohlasy 

     Odkedy sme zahájili Adoráciu rodín za rodiny (1. januára 2019), prichádzajú nám  ďakovné reakcie od zúčastnených rodín, jednotlivocov i samotných koordinátorov. Radi by sme sa s vami podelili aspoň o niektoré z týchto radostných správ. Veríme, že aj týmto spôsobom sa môže šíriť požehnanie plynúce z času stráveným pred Našim Pánom v modlitbe za naše rodiny.                                                                                                                                                         ĎAKUJEME! 

Špačince
Špačince

"Ďakujeme Bohu a vám, že sme mohli dnešný deň stráviť v Pánovej prítomnosti. Bol to pre mňa výnimočný čas a aj pre celú farnosť. Adoráciu sme ukončili svätou omšou s nádhernou kázňou, v ktorej pán dekan poukázal na sv. Jána Pavla II, ktorý bojoval za rodiny a dnes je 14 rokov od jeho úmrtia a práve dnes - v deň výročia jeho odchodu do večnosti, bola v našej farnosti táto adorácia. Som dojatá a nesmierne vďačná. Boh vám žehnaj do Rodinkova.                                          S úctou a láskou Mária Mayerová, Špačince"

"So srdcom naplneným chválou, láskou, pokojom a všetkým, čo vie dať len On, posielam požehnanie Vám všetkým, ktorí slúžite v projekte Adorácia rodín za rodiny. Nech Boh mocne pôsobí a nech koná aj vo Vašich životoch. Veď On to vie mierou vrchovatou, natrasenou..."                                   Jarmila Jancová - Partizánske, Šípok

"Srdečná vďaka za zaradenie našej farnosti do Adorácie rodín. Bol to požehnaný čas pre celú farnosť a hlavne mladé rodiny, ktorých počty pri adorácii v dobrom prekvapili. Zdá sa, že Pán žehná tejto akcii, lebo počtom ďaleko prevyšovala bežné prvopiatkové adorácie.          Pán Boh zaplať, Pán Vás žehnaj a ochraňuj!"                          Rudo Češek, Kobyly


Milé Rodinkovo, patrí vám obrovské ĎAKUJEM, že ste zorganizovali také niečo, ako je štafetová Adorácia rodín za rodiny. V našej farnosti Bojná sa dnes okrem záväzne prihlásených 20 rodín zapojilo asi aj 40 ďalších, ktoré sa striedali po celý deň. Ďakovali, boli naplnení radosťou, pokojom...Dnes určite pršalo veľa milostí...Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou takéhoto úžasného Božieho diela...Boh vás všetkých žehnaj!!! rodina Bánošová, farnosť Bojná

Obyce
Obyce

"Drahé Rodinkovo, veľmi dakujeme za možnosť pridať sa k adorácii za rodiny, bol to veľmi požehnaný čas pre nás a ovocie určite uvidíme neskôr. Vďaka, buďte veľmi požehnaní aj celá vaša služba. "

Za Obyce, p. Čepcová


"Milé Rodinkovo, Chcem vám v mene rodín z našej farnosti Tvrdošín poďakovať za skvelú myšlienku Adorácie rodín za rodiny. Včerajší deň bol pre našu farnosť naozaj požehnaný deň, ked sme mohli adorovať pred eucharistiou všetci s jedným úmyslom. Aj ked 13 rodín malo "službu" stále bolo v kostole veľa ľudí, ktorým záleží na svojich rodinách, ale aj na rodinách na celom Slovensku. Celá adorácia prebehla bez jediného problému. Nech Boh požehnáva vašu prácu a nech sa vám darí v každom vašom diele."                                                                                                                               S pozdravom A. Vajduliaková, Tvrdošín 

Domaniža
Domaniža

"Chcem vám aj ja poďakovať za túto iniciatívu za seba aj ostatných, pretože ohlasy sú zatiaľ len pozitívne, ba vznikla tu aj myšlienka, že požiadame pána farára, či by sa nemohli tieto adorácie konať aspoň raz do mesiaca. Keďže som pracoval 2 a pol roka v Osuší, kde je Najsvätejšia Sviatosť Oltárna vystavená ku poklone 24 hodín denne, viem, že pre tento svet je to najistejšia forma obrátenia. takže ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu."

Pán Sadecký, Domaniža