Adorácia rodín za rodiny 2019

v spolupráci s farnosťami, rehoľnými spoločenstvami a kresťanskými organizáciami                                    pod záštitou Familiae Locum Rodinkovo, n. o.  

Úvodné slovo

Roman Seko, duchovný správca Rodinkovo

Milé rodiny, rehoľné spoločenstvá a všetci, ktorí ste sa rozhodli podporiť  iniciatívu Adorácie rodín za rodiny 2019,... Čítať ďalej

 Chceme sa zapojiť do Adorácie

Zostavili sme prehľadný kalendár Adorácie rodín za rodiny zoradený chronologicky od 1.1.2019. Každý deň je pridelený inej farnosti/rehoľnému spoločenstvu. Čítať ďalej 

Často kladené otázky 

Pripravili sme pre vás zoznam často kladných otázok s odpoveďami, aby ste sa v našom "projekte" Adorácie rodín za rodiny vedeli lepšie zorientovať. Čítať ďalej

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom iniciatívy Adorácie prosím kontaktujte:   Michaela Nemcová                   Koordinátor Adorácie rodín za rodiny 2019
 tel.: 0911 911 750                               email: michaela.nemcova@rodinkovo.sk