Úvodné slovo

Milé naše rodiny, rehoľné spoločenstvá a všetci, ktorí ste sa rozhodli podporiť iniciatívu Adorácie rodín za rodiny 2019,

Počas našej niekoľkoročnej intenzívnej služby s rodinami vnímame, že sa potrebujeme ešte viac obrátiť na Pána, aby nám ukazoval ako v múdrosti kráčať po ceste veľkého poslania manželstva a rodičovstva v dnešnom svete. V Rodinkove sa preto zrodila túžba pripraviť celoročnú, celoslovenskú Adoráciu rodín za rodiny v roku 2019.

V máji 2018 sme oslovili viaceré naše rodiny ako viacnásobných účastníkov našich duchovných programov, rehoľné spoločenstvá a kresťanské organizácie vstúpiť s nami do spolupráce pri tomto duchovnom zámere, ktorého cieľom je pripraviť 365-dňovú modlitbovú "štafetu" za rodiny naprieč celým Slovenskom.

Myšlienkou "projektu" Adorácie rodín za rodiny je, aby každý deň kalendárneho roka 2019 prebiehala nepretržitá 12-hodinová modlitba za rodiny (od 8.00 hod do 20.00 hod) pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v nejakej inej farnosti/meste na Slovensku. V Rodinkove sa bude nepretržitá 12-hodinová Adorácia konať každú prvú nedeľu počas celého kalendárneho roka 2019.

Hlavnou úlohou rodiny, ktorá sa už rozhodla alebo ešte len rozhodne vstúpiť s nami do spolupráce v tejto iniciatíve je po komunikácii s kňazom osloviť ďalších 12 rodín vo svojej farnosti, aby prišli stráviť jednu hodinu v Ježišovej prítomnosti pred Eucharistiou v ich farskom kostole.

V prípade, že Vám pre túto myšlienku zahorí srdce a rozhodnete sa so svojou farnosťou/spoločenstvom zapojiť do našej modlitbovej štafety, prosím ozvite sa nám a my vám veľmi radi priradíme niektorý z voľných termínov.

Tešíme sa na všetko ovocie, ktoré môže tento duchovný zámer priniesť rodinám na Slovensku.

Buďte požehnaní!

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova a celé slúžiace spoločenstvo